Stimate Domn / Stimată Doamnă,

Prezentul formular este realizat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și legislația națională și europeană conexă în materia protecției datelor cu caracter personal și are drept scop informarea dumneavoastră cu privire la datele pe care noi le prelucrăm, scopul prelucrării și obținerea acordului dumneavoastră expres pentru a prelucra aceste date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor pe care le veți completa în prezentul formular va fi realizată de către SC EUROMARCHET JUNIOR SRL cu sediul social în Iași, str…… nr…, județ Iași, având CUI RO15030484 Reg. com.: J22/1286/2002  Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, Nr.54, Constructie C1 Etaj, Incaperea Nr.25, Bl. Camin De Nefamilisti Breazu, Iasi telefon …………., e-mail  ………………. în calitate de operator. Prelucrarea de către SC EUROMARCHET JUNIOR SRL prin HOTEL-RESTAURANT LA CASTEL se va face pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat, la finalul acestui formular, prin semnătură.

Scopul general al prelucrării datelor este acela de a evalua, promova și dezvolta serviciile și ofertele HOTELULUI ȘI RESTAURANTULUI LA CASTEL IAȘI și constă în:

Tipuri de date:

Prelucrarea de către operator vizează date constând în, dar fără a se limita la: nume și prenume, adresa de contact, telefon, e-mail, orice alte date necesare realizării scopului menționat.

      Baza legală:

Consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art.6, alin.1, litera a din Regulamentul (UE) 2016/679.

      Drepturi:

Conform legislației menționate, persoana vizată are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate de SC EUROMARCHET JUNIOR SRL prin HOTEL-RESTAURANT LA CASTEL, vă rugăm să vă manifestați opțiunea, prin bifarea căsuței corespunzătoare scopului declarat și să semnați, astfel:

Scop:  Transmiterea de notificări prin SMS și trimiterea prin email a ofertelor de servicii, promoții și facilități oferite de Operator și partenerii săi comerciali, comunicări și recomandări pentru organizarea de evenimente în locațiile acestuia etc.

Da Nu
  

Nume/Prenume: ………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

Declar pe propria răspundere că am vârsta de peste 18 ani, că datele completate sunt corecte, mă identifică și semnătura îmi aparține.

Data: ………………………..                                                                     Semnătura: …………………………..